Diwa ng Wika at Panitikan 7

Edisyong K–12

e–Batayang Aklat

 

Karapatang-ari 2013 ng DIWA LEARNING SYSTEMS INC

Reserbado ang lahat ng karapatan

Ang pagsalin sa elektronikong basahin ay isinagawa ng BokShap Digital Services

Ang pangangasiwa ng editoryal, layout, at disenyo ay isinagawa ng

Walang bahagi ng aklat na ito ang maaaring gamitin o sipiin sa anumang anyo at pamamaraan nang walang nakasulat na pahintulot mula sa tagapaglathala.

 

  Tanging tagapamahagi ang

   DIWA LEARNING SYSTEMS INC

  4/F SEDCCO 1 Bldg.

  120 Thailan corner Legazpi Streets

  Legaspi Village, Makati City, Philippines

  Tel. Nos.: (632) 893-8501

  FAX: (632) 817-8700

 

  (electronic) ISBN 978-971-46-0543-5

  (print) ISBN 978-971-46-0310-3

 

May-akda

Si David Michael M. San Juan ay nagtapos ng Master of Arts in Teaching Filipino sa Philippine Normal University at ng Bachelor in Secondary Education, major in Filipino (magna cum laude) sa Bulacan State University. Sa kasalukuyan, kumukuha siya ng Ph.D. in Southeast Asian Studies sa Centro Escolar University–Manila. Kasalukuyan siyang full-time na instructor sa De La Salle University–Manila. Dati siyang officer-in-charge ng kagawaran ng Filipino sa Colegio de San Agustin–Makati High School. Nagwagi siya ng Unang Gantimpala sa Gawad Surian sa Sanaysay 2009 (Mananaysay ng Taon 2009) at ng Unang Gantimpala sa Gawad Surian sa Tula-Talaang Ginto-Gantimpalang Tamayo 2010 (Makata ng Taon 2010) na pinangasiwaan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF). Pangunahing siyang may-akda sa antolohiyang Rizal ng Bayan, isang koleksiyon ng mga sanaysay tungkol sa buhay at mga sinulat ng pambansang bayani.

 

Konsultant at Tagasuri

Si Eugene Y. Evasco ay nagtapos ng Doctor of Philosophy in Filipino (Malikhaing Pagsulat), ng Master of Arts in Filipino (Malikhaing Pagsulat), at ng Bachelor of Arts in Araling Pilipino (magna cum laude) sa Unibersidad ng Pilipinas–Diliman (UPD). Kasalukuyan siyang Associate Professor ng panitikan, panitikang pambata, at malikhaing pagsulat sa Kolehiyo ng Arte at Literatura sa UPD. Labindalawang ulit na siyang nagwagi sa Don Carlos Palanca Memorial Award for Literature para sa pagsulat ng tula, tula at maikling kuwentong pambata, at sanaysay, at nitong 2009 ay nailuklok siya sa Hall of Fame nito. Nagwagi rin siya ng PBBY-Salanga Writer’s Prize noong 1997 at 2011. Itinanghal din siya bilang University Artist II sa UPD. Pinarangalan ang kaniyang aklat na Ang Sampung Bukitkit ng 2012 National Children’s Book Award.